Comisiynau Cyhoeddus

Yn y blynyddoedd diwethaf mae Haf wedi cael comisiynau cyhoeddus gan Ysbyty Rookwood yn Nghaerdydd a Ysbyty Meddwl Hafan y Coed yn Llandochau. Mae nifer o newidiadau wedi digwydd i’r ddau sefydliad yn y blynyddoedd diwethaf.

Yn ogystal i greu darn oedd yn adlewyrchu harddwch y ddau adeilad; roedd yr Ysbytau eisie gweithio gyda Haf i gomisiynu darn oedd yn dathlu pwysigrwydd yr ysbytau i’r staff, cleifion, ymwelwyr a’r gymuned lleol.

Fe fydd Haf yn fodlon i wario amser yn eich adeilad  i greu brasluniau ac i ddeall pwysigrwydd yr adeilad i’ch staff a’ch cwsmeriaid.  Ar ol gorffen y darn fe fydd Haf yn medru eich cynghori am ffram addas i’ch llun.

Hefyd fe fydd Haf yn barod i fynd allan i’r gymuned lleol i siarard am ei gwaith. Er engraifft, fel rhan o gowmisiwn Ysbyty Rookwood aeth Haf i Ysgol Glantaf i ddangos enghreifftiau o’r prosiect ac i wneud gweithdy gelf ar yr ysbyty gyda myfyrwyr Dosbarth Chwech yr ysgol.

Tra yn creu ei darn fe fydd Haf yn medru defnyddio  weplyfr, trydar a instagram i godi diddordeb yn y darn. Fe fydd hefyd yn medru defnyddio ei chysylltiadau gyda’r wasg i godi proffil eich llun gorffenedig.

Fel arfer fe fydd y darn gorffenedig yn cael ei ddadorchuddio yn swyddogol ac fe fydd aelodau o’r wasg yn dod i gymrud lluniau, cyfweliadau a ffilmio.

Fe fydd Haf yn medru gweithio gyda’r adran gyfathrebu i ysgrifennu datganiadau i’r wasg yn Gymraeg ac yn Saesneg.

BBC Cymru Fyw

Public Commissions

In recent years Haf has received Public Commissions from Rookwood Hospital in Llandaf, Cardiff and Hafan y Coed Mental Health unit in Llandough, the Vale of Glamorgan.

By working with Haf the hospital’s hoped to commission a piece that both reflected the architectural beauty of both buildings and celebrated the importance of the buildings to staff, visitors, local people and patients, especially as both institutions are going through a period of change.

Haf could work within your building to create sketches, photographs and to learn the importance of the building to all it’s service users.

Haf could also go out in to your local community to discuss the commission. For example, as part of her commission for Rookwood Hospital, Haf visited Glantaf Welsh Medium Secondary School and gave a presentation on her work. She also ran a practical workshop with students from years 13.

When finished Haf would liaise with you and local framers to create a suitable frame for your piece.

Haf could use her popular social media networks to build up interest in the commission whilst it is being created.

Once completed Haf would work with the media to raise the profile of your piece of art.

The final piece would be unveiled at a formal event where members of the press could be invited to conduct interviews, film and take photographs.

Haf would work with your PR team to write Welsh Language and English, Local and National Press Releases to attract the interest of the media.