Comisiynau preifat

Mae Haf yn gweithio ar gomisiynau preifat – yn aml o gartrefi teuluol. Mae rhain yn gwneud anrhegion unigryw.

Os yn bosibl, fe fydd Haf yn cwrdd a chi wyneb yn wyneb yn safle y ty. Os nad ydy hyn yn bosibl gall Haf hefyd weithio o luniau.

Fe fydd Haf yn rhannu cynlluniau cynnar y darn gyda chi er mwyn gwneud yn siwr bod pob darn o’r llun fel yr ydych yn disgwyl.

Ar ol iddi greu y llun fe fydd Haf yn gweithio gyda chi i ddewis ffram addas.

Cysylltwch a Haf i drafod prisiau am gomisiynau preifat.

Private commissions

Haf takes on private commissions to create portraits featuring a family’s home.

These make unique presents that become treasured heirlooms.   

If possible, Haf will meet with you to discuss what’s significant to you about your home. Alternatively, a piece can be created from photographs.

From the initial sketches she will liaise with you whilst the piece is being created. A working version of the piece will be shared to ensure all details have been executed to your expectations.

On completion, Haf will work with you to select a suitable frame.

Contact Haf to discuss prices for private commissions.

haf@hafanhaf.com